Fundacja ”Pro Patria-
Pro Ecclesia Et Pontifice”

O nas

FUNDACJA ”PRO PATRIA PRO ECCLESIA ET PONTIFICE” powstała w 2003 roku.

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław w Polsce.
Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza Jej granicami.
Fundacja kieruje się zasadą „non profit”, tzn. Fundacja nie działa dla zysku, a jeżeli wypracuje jakiekolwiek zyski to dystrybuuje je w całości na Statutowe cele Fundacji.
Rada Fundacji składa się od 3 do 7 członków. Rada Fundacji powołuje Zarząd Fundacji i kontroluje prace Zarządu Fundacji, zatwierdza sprawy majątkowe i organizacyjne Fundacji oraz sprawozdania finansowe Fundacji.
Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 członków.
Zarządem fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji Pan Marek Sypek.

Cele fundacji

Cele Fundacji zostały określone w Statucie Fundacji:

  • niesienie pomocy ludziom żyjącym w ubóstwienie nie z własnej winy,
  • pomoc uzdolnionym dzieciom z ubogich rodzin nie posiadających środków na kształcenie się,
  • dofinansowywanie pomocy niesionej przez Caritas i inne organizacje charytatywne,
  • dofinansowywanie remontów zabytkowych obiektów sakralnych oraz instytucji zabiegających o ratowanie dóbr kultury i kulturowego dziedzictwa narodowego,
  • pomoc osobom niepełnosprawnym w celu uniknięcia wykluczenia społecznego,
  • pomoc w organizowaniu szkoleń zawodowych w celu tworzenia nowych miejsc pracy i ograniczania bezrobocia,
  • pomoc ludziom bezrobotnym i ich rodzinom,
  • kształtowanie w społeczeństwie poczucia odpowiedzialności za ludzi biednych, chorych, cierpiących, starszych, i samotnych.

Sposoby płatności

Szanowni Państwo

Możecie Państwo dokonać wpłaty darowizny na rzecz naszej Fundacji bezpośrednio na nasze konto w EURO lub w PLN w Banku PKO BP S.A.. Numery naszych kont podane są poniżej.
Uwidoczniony link do systemu paypal umożliwia wpłaty darowizn z Polski i z zagranicy bezpośrednio na nasze konta za pomocą kart debetowych i kredytowych.
Możecie Państwo również skorzystać z linku przelewy24, który służy do wpłat darowizn.
System przelewy24 umożliwia na dzisiaj wyłącznie przelew środków z Banków w Polsce.
Pracujmy nad tym, aby w niedługim czasie można było dodatkowo płacić za nasze towary i usługi, które zostaną zaoferowane na odrębnej stronie internetowej w ramach systemu przelwy24 również kartami debetowymi i kredytowymi na całym świecie.
Na dzisiaj nie ma takiej technicznej możliwości, aby samemu wpisać kwotę darowizny. Jeżeli chcecie Państwo dokonać przelewu określonych środków bezpośredni z Banku w Polsce za pomocą systemu przelewy24, to prosimy o przesłanie na nasz adres e-mail podany na naszej stronie internetowej informacji, jaką kwotę darowizny mamy wpisać do linku, który Państwu prześlemy na Wasz adres e-mail.
Link ten w ramach systemu przelewy24 umożliwi bezpieczny i bezpośredni przelew środków z Waszego Banku w Polsce na podane konta Fundacji.
Wystarczy kliknąć link otrzymany drogą elektroniczną i otworzy się panel do dokonania przelewu bezpośredniego z wielu Banków w Polsce, na nasze konta w Banku PKO BP S.A.
Dziękujemy Państwu za wsparcie naszej Fundacji

Zarząd Fundacji „Pro Patria-Pro Ecclesia Et Pontifice”

Darowizny na rzecz Fundacji „Pro Patria-Pro Ecclesia Et Pontifice” można dokonywać bezpośrednio z własnego rachunku bankowego, poprzez systemem PayPal lub ( tylko w w Polsce ) systemem przelewy24.

Przelewy realizowane bezpośrednio z Banku Darczyńcy zlokalizowanego w Polsce na konta Fundacji w Banku PKO BP S.A. w Polsce:

Wpłaty w złotych polskich:

Tytuł wpłaty: darowizna
Odbiorca darowizny:
Fundacja „Pro Patria-Pro Ecclesia Et Pontifice”
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, lok. 310, 53-659 Wrocław, Polska
nr rachunku bankowego w PLN :
14 1020 5226 0000 6202 0619 0559

Wpłaty w EURO:

Tytuł wpłaty: darowizna
Odbiorca darowizny:
Fundacja „Pro Patria-Pro Ecclesia Et Pontifice”
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, lok. 310, 53-659 Wrocław, Polska
nr rachunku bankowego w EURO :
19 1020 5226 0000 6002 0619 0567

Przelewy realizowane bezpośrednio z Banku Darczyńcy zlokalizowanego poza granicami Polski na konta Fundacji w Banku PKO BP S.A. w Polsce:

Wpłaty w złotych polskich:

Tytuł wpłaty: darowizna
Odbiorca darowizny:
Fundacja „Pro Patria-Pro Ecclesia Et Pontifice”
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, lok. 310, 53-659 Wrocław, Polska
wpłaty na rachunku bankowy w PLN :
IBAN PL14 1020 5226 0000 6202 0619 0559
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Wpłaty w EURO:

Tytuł wpłaty: darowizna
Odbiorca darowizny:
Fundacja „Pro Patria-Pro Ecclesia Et Pontifice”
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, lok. 310, 53-659 Wrocław, Polska
wpłaty na rachunku bankowego w EURO :
IBAN PL19 1020 5226 0000 6002 0619 0567
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji przez nowoczesne rozwiązania zabezpieczeń.

Przekazywania darowizny przez system PayPal

Fundacja przyjmuje darowizny również za pomocą systemu PayPal polegającego na obciążeniu własnej karty kredytowej lub debetowej korzystając z poniższego przycisku lub przelewając środki z własnego konta w systemie PayPal na konto Fundacji. Gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji przez nowoczesne rozwiązania zabezpieczeń.

SYSTEM PAYPAL

Przekazywania darowizny przez system przelewy24

System przelewy24 służy do przekazania darowizny w dowolnej kwocie bezpośrednio z własnego Banku zlokalizowanego w Polsce na konto Fundacji za pomocą linku, który można otrzymać przesyłając na adres e-mail oświadczenie o gotowości wpłaty określonej kwoty. W informacji należy podać tylko kwotę. W odpowiedzi na Państwa e-mail z deklaracją wpłaty darowizny otrzymacie Państwo z e-mail Fundacji z zawartością linka, po kliknięciu którego powstanie możliwość przekazanie środków na konto Fundacji z Państwa dowolnego Banku w Polsce na rachunek Fundacji. Należy przy tym wypełnić wszystkie oznaczone jako obligatoryjne pola - danymi Darczyńcy. Gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji przez nowoczesne rozwiązania zabezpieczeń.

SYSTEM PRZELEWY24

indeks.png

Za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji „Pro Patria-Pro Ecclesia Et Pontifice” odpowiedzialna jest Firma: TAX-OFICCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dubois 7, lokal 5, KRS:0000652030, NIP:8982226542, REGON:366053398.

“Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią"

(Mt 5, 7).

Kontakt

Adres siedziby Fundacji:

FUNDACJA "PRO PATRIA-PRO ECCLESIA ET PONTIFICE"
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, lokal 310
53-659 Wrocław
Polska
tel. +48 575 548 250

Adres do korespondencji Fundacji:

FUNDACJA "PRO PATRIA-PRO ECCLESIA ET PONTIFICE"
ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 36
Osolin
55-120 Oborniki Śląskie
Polska
tel. +48 575 548 250

e-mail: found.p.p@protonmail.com

e-mail: foundation.p.p.p.e.e.p@protonmail.com

http://www.pppeep.pl

http://www.pppeep.pl

KRS: 0000155544

REGON: 192886693

NIP: 9570850556

lat: 51.105981, lng: 17.036491
©2020 by FUNDACJA ”PRO PATRIA PRO ECCLESIA ET PONTIFICE”